DỊCH VỤ TẠM NGỪNG KINH DOANH

Ngoài các thủ tục thành lập doanh nghiệp cơ bản như đăng ký thành lập mới, đăng kí thay đổi…. Thì trong quá trình hoạt động và phát triển của công ty, sẽ có những lúc gặp phải những khó khăn, buộc công ty phải tạm ngừng kinh doanh để giải quyết vấn đề của công ty. Vậy thủ tục tạm ngưng và hồ sơ tạm ngừng như thế nào mời bạn đọc tham khảo:

 Tạm ngừng kinh doanh được hiểu là tình trạng pháp lí của doanh nghiệp thực hiện việc tạm ngừng sản xuất, hoạt động kinh doanh trong thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian đó, doanh nghiệp sẽ bị chuyển sang tình trạng pháp lí "tạm ngừng kinh doanh", sau khi hoạt động hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan đăng kí để kết thúc tình trạng pháp lí " tạm ngừng kinh doanh" hoạt động trở lại bình thường.

I/ THÀNH PHẦN HỒ SƠ TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Hồ sơ tạm ngưng bao gồm:

  • Thông báo về thủ tục tạm ngưng
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng thành viên/ chủ sở hữu công ty/ hội đồng quản trị của công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty TNHH 1 Thành viên/ công ty cổ phần
  • Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký

II/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng kí thực hiện theo các cách sau:

  • Đăng kí trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh
  •  Đăng kí doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp

III/ KẾT QUẢ:

 - Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 - Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.