THÀNH LẬP CÔNG TY

Đăng ký kinh doanh là sự ghi nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý sự ra đời của chủ thể kinh doanh.

Đăng ký kinh doanh là chủ đề được khá nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm. Bởi khi bạn có nhu cầu kinh doanh một mặt hàng nào đó và muốn nhận được các quyền lợi từ nhà nước và pháp luật thì điều cần thiết bạn phải làm đó là tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh. Để từ đó được nhà nước thừa nhận và bảo vệ quyền lợi cho bạn trong quá trình hoạt động kinh doanh. Dưới đây là những nội dung cơ bản về đăng ký thành lập công ty:

1. Các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành:

- Doanh nghiệp tư nhân

-Công ty cổ phần

-Công ty TNHH

-Công ty hợp danh

2. Thành phần hồ sơ cơ bản đăng ký thành lập công ty:

- Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh

- Điều lệ công ty

- Danh sách cổ đông sáng lập/ Danh sách thành viên

- Bản sao giấy tờ pháp lí của cá nhân 

- Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh 

3. Chi phí cơ bản để thành lập công ty bao gồm:

 - Phí dịch vụ

- Phí nộp nhà nước

- Phí làm con dấu

- Phí đăng kí chữ kí số