DỊCH VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ XIN CẤP LẠI GPKD

Ngoài những thủ tục chính khi thực hiện đăng ký thành lập công ty như thành lập mới, thay đổi, giải thể... thì trong quá trình hoạt động công ty sẽ phát sinh một số thủ tục như tạm ngừng kinh doanh; cập nhật, bổ sung hồ sơ; xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh....

- Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký kinh doanh: khi doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp hồ sơ lên Cơ quan đăng ký thì yêu cầu mọi thông tin đề phải chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên có một số trường hợp thông tin chưa đầy đủ hoặc thiếu chính xác thì Cơ quan đăng ký sẽ gửi yêu cầu cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động bổ sung, cập nhật những thông tin cần thiết vào hồ sơ đăng ký kinh doanh để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là văn bản mà Cơ quan đăng ký cấp cho doanh nghiệp ghi nhận lại nội dung cơ bản về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, nó được xem là giấy phép thông hành cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Và vì nhiều lí do khác nhau, mà doanh nghiệp làm mất giấy phép kinh doanh (bị cháy, mất, hỏng...) dẫn đến nhiều hoạt động của doanh nghiệp không thể thực hiện được. Do đó, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thực hiện một số hoạt động của doanh nghiệp cần đến giấy phép.

Dưới đây là thành phần hồ sơthời hạn giải quyết các thủ tục trên, bạn tham khảo nhé:

Tên thủ tục

Hồ sơ

Thời hạn 

Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng kí doanh nghiệp

- Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng kí doanh nghiệp

- Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

- Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

- Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trên đây là sơ lược nội dung của hồ sơ cập nhật bổ sung thông tin, xin cấp lại giấy chứng nhận bạn đọc tham khảo nếu có vấn đề nào thắc mắc cần giải quyết hay liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thêm nhé.