GIẢI THỂ CÔNG TY

   

 

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền trong điều kiện doanh nghiệp có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp.

      Về bản chất, Giải thể quá trình với những hoạt động nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp để doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Đây là quá trình diễn ra với các hoạt động: hoạt động kinh tế (thanh lý tài sản, thanh toán nợ) và hoạt động pháp lý (thủ tục hành chính để “xoá tên” doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh).

    Về chủ thể tiến hành giải thể chủ sở hữu doanh nghiệp là người quyết định việc giải thể doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không có thẩm quyền đồng ý hay phản đối việc giải thể mà chỉ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ giải thể khi không có khiếu nại về việc giải thể thì sẽ quyết định cập nhật tình trạng “đã giải thể” của doanh nghiệp trên cổng thông tin quôc gia đăng ký doanh nghiệp

    Về lí do giải thể, có nhìu lí do mà doanh nghiệp dẫn đến việc giải thể, có thể là do doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động không trụ nổi trên thị trường và muốn tiến hành thủ tục giải thể để chấm dứt hoạt động công ty; Hoặc có thể do vi phạm một số qui định của pháp luật dẫn đi doanh nghiệp bị nhà nước áp dụng chế tài đình chỉ hoạt động hoặc rút giấy phép dẫn đến giải thể...

   I. CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn: Trong trường hợp điều lệ công ty có qui định về thời hạn hoạt động của công ty. Khi hết thời hạn được ghi trong điều lệ mà các thành viên không muốn gia hạn hoạt động thì công ty phải tiến hành giải thể.

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020  trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

-  Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

(theo điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020)

II. ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo điều kiện sau:

- Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

- Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại toà án hoặc trọng tài

(khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020)

III.HỒ SƠ GIẢI THỂ

Tuỳ theo từng loại hình công ty mà hồ sơ giải thể sẽ yêu cầu những loại giấy giờ khác nhau. Tuy nhiên, cũng giống như hồ sơ đăng ký thành lập công ty mới thì hồ sơ giải thể cũng gồm những loại giấy tờ cơ bản sau: 

- Quyết định giải thể doanh nghiệp

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết 

- Thông báo về việc thực hiện quyết định giải thể

- Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư

- Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết

- Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc huỷ con dấu

- Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khoá mã số thuế

- Giấy xác nhận về việc đã hoàn thành nghĩ vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước

Sau khi hoàn thành thủ tục giải thể và xoá tên doanh nghiệp khỏi sổ đăng ký kinh doanh thì điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó sẽ không còn tồn tại trên thị trường kể từ thời điểm cơ quan đăng kí kinh doanh hoàn thành thủ tục xóa tên doanh nghiệp đó.